Livet efter döden

Vad händer när man dör? Finns det någon som kan svara på detta? Kulturer talar om många olika fenomen som verkar kunna ske när och efter en människa dör. Vad händer efter att hjärtat slutat pumpa ut blod i sin omloppsbana? När lungorna långsamt saktar ner i andningen, och någon somnar in? Är det någon skillnad på att dö en fridfull död, eller en mer traumatisk? Vad påverkar efterlivet? Det finns många frågor som ställs, men några riktiga vetenskapliga bevis finns inte. Det finns dock tro.

Fenomenen om livet efter döden har filmatiserats hundratals. Man talar om själar som fastnar mellan världar, om ljus som hämtar upp den döende – när man väl väljer ljuset så slutar kroppen att arbeta. Andra tror att döden är ändhållplatsen, vi kommer hit och inte längre: det finns inget efter döden. Vad som kan påverka tron kan vara allt från religioner, sekter, uppväxter – det är helt enkelt kulturell och individuell påverkan som talar för hur en människa ser på döden.

Det finns kulturer som talar för att människan inte dör förrän man uppnått vissa typer av mål i livet. Lyckas man inte med dessa mål återföds ens själ in i en annan kropp – vilket kan vara både som människa eller djur. Det är ens val i livet som påverkar ens karma och vad man vid reinkarnation kommer att återuppstå som. Hinduismen är en av de religioner där man tror på återfödelse.

I andra religioner tror man på en himmel och ett helvete. Vad man hamnar beror här på ens handlingar i livet, vad man blir värdig att få tillbringa sitt efterliv någonstans. Himlen ses då som ett paradis dit alla bör sträva.

Det finns dem som varken tror på någon himmel, eller något helvete, men som tror på att människan har en själ. Det finns dem som tror på att andar kan fastna i mellanvärlden och att det finns levande människor som kan kommunicera med andar. Samtidigt som de finns de människor som inte tror på något alls. Det finns ingen själ, det finns inget efterliv – vi har bara nuet och sedan är det över.

I tusentals år har människor skrivit om krafter, om spöken och om efterliv. Ristningar på väggar som talar för andar och magi för att locka på dem, för att tala med dem. Det finns tankar och händelser nedskriva i böcker och det finns filmer som berättar om olika sorters efterliv och tro. Men vad människan tror på är helt individuellt och är inget man kan dra över en kant.