Den gudomliga komedin

En av de mest kända verken genom tiderna heter Den Gudomliga Komedin och skrevs av Dante Alighieri. Han föddes i Florens, Italien, 1265 och avled 1321. Komedin är uppdelad i tre delar; Helvete, Skärselden och Himlen. Böckerna skildrar hur han vandrar neråt genom helvetet, upp över Skärseldsberget och in i Himlen. I Helveten går man genom tratten med nio olika kretsar där syndare hamnat. Då syndarna blir färre, blir straffet hårdare och därför har kretsarna formen av en tratt. På den krets man som syndare hamnar, straffas man på så vis att man aldrig ska kunna utföra synden än en gång. Här straffas man i evig tid. Hamnar man i Skärselden har man dock brutit mot de sju dödssynderna. Här kan man renas ifrån sin synd och sedan ta sig vidare mot Paradiset och därefter Himlen. Himlen är dock den sfär närmast Gud, varpå endast de som helhjärtat dyrkat Honom hamnar.

Dante har skildrat en fiktiv värld där man ser inslag ifrån Bibeln, legender, politiska inslag m.m. Det ger även en bra bild för hur samhället såg på döden i 1300-talets Europa. Den Gudomliga Komedin har kommenterats och modifierats av människor i århundraden och har släppt i många olika upplagor.